Gwarantujemy całkowitą dyskrecję i bezpieczeństwo dokumentów.

 • Prowadzenie księgi podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie księgi rachunkowej
 • Prowadzenie rejestru VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencję wyposażenia
 • Przygotowywanie rozliczeń rocznych
 • Przygotowywanie analiz i sprawozdań finansowych
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędami
 • Składanie miesięcznych deklaracji w Urzędach
 • Pomoc w utworzeniu własnej działalności gospodarczej
 • Sporządzanie biznesplanów