Usługi kadrowo-płacowe

  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników
  • Naliczanie wynagrodzeń pracowników
  • Wyliczanie urlopów i świadczeń
  • Wypełnianie i dostarczanie deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników
  • Wypełnianie i dostarczanie zgłoszeń nowych pracowników do ZUS
  • Sporządzanie rozliczeń do ZUS
  • Sporządzanie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
  • Sporządzanie raportów wynagrodzeń do analizy
  • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych